בדוק אם מסגרות אופטומטרי הסיבה הראשונה

אופטומטריסט לבדוק הישן שלך משקפיים מסגרות נמדד כי כל מקצועי אופטומטריה האופטומטריסט חייב להיות צעד לפני. זאת בעיקר משום מאת וזה את המשקפיים. הישנות, משקפיים הפעולות אופטומטריה לחקור דאי Jingshi. Andcontent של הסקר כוללים:


1, המראה: המחזה כולל כדורית, גליל, ציר, וכן הלאה;

2, מיקום מרכז אופטי: יש אין תופעה של משמרות מרכז אופטי;

רגל 3 מסגרות, מראות, מבנה מסגרת המשקפיים;

4, תיקון ראייה;