תכונות מיקרוסקופ כירורגי אופטלמולוגי

1. תצוגת תמונה גדולה ברורה.

2. עם מקורות אור קר, אור מאיר עמוקה.

3. מסייע מיקרוסקופ הינם זמינים, שניהם באותו זמן.

4. הרגל לשלוט מבצע כוונון, גמיש, קל לשאת.